تتا توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

تتا توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۰۰h ۳۳m ۲۳.۳s
میل −۷۱° ۱۵' ۵۸"
قدر ظاهری (V) +۶.۱۱
قدر مطلق (V)+۶.۱۱
فاصله۴۹۰ ± ۳۸ ly
(۱۵۰ ± ۱۲ pc)
رده طیفیA7IV
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 139, HD 3112, CP-71 20, FK5 2035, HIP 2629, SAO 255679.

منابع