تحقیر (به انگلیسی: Humiliation) به معنای خدشه‌دار کردن غرور است و میتواند موجب رنجش و خجالت شود و یا ممکن است ایجادگر حالتی از فروتنی یا فرومایگی و تسلیم شدن باشد. این احساس در فردی حس می شود که پایگاه اجتماعی‌اش ، یا با زور و یا به میل خود کاهش یافته است. [۱] این حس را می توان آن را از طریق ارعاب ، بدرفتاری جسمی/روانی و یا فریبکاری و یا با شرمسار کردن فرد با آشکارسازی یک رفتار خصوصی، به وجود آورد. عمل تحقیر باید شخص دیگری را درگیر کند ، هرچند که لزوماً به طور مستقیم و یا با میل و خواست قبلی نباشد.

منابعویرایش

  1. Burton, Neel. "The Psychology of Humiliation." Psychology Today. 27 August 2014. 10 October 2016.