ترکمن (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از ترکمان)

ترکمن به یکی از این معانی اشاره دارد:

مناطق

ویرایش

حیوانات

ویرایش
  • اسب ترکمن، گونه‌ای از اسب در منطقه ترکمن‌صحرا

موسیقی

ویرایش