ترکیب غیراستوکیومتری

ترکیب‌های غیراستوکیومتری عبارتند از ترکیب‌های شیمیایی معدنی که تقریباً همیشه جامدند و نسبت عنصرهای سازندهٔ آنها هرگز عدد صحیح نیست.

پیروتیت, نمونه ای از یک ترکیب غیر استوکیومتری معدنی, با فرمول شیمیایی Fe(1-x)S (x = ۰ تا ۰٫۲)است.

شرحویرایش

اکسیدهای آهنویرایش

غیراستوکیومتری بودن در میان اکسیدهای فلزی بسیار فراگیر است بویژه هنگامی که فلز در بالاترین سطح از عدد اکسایش خود نیست.[۱]:۶۴۲–۶۴۴ برای نمونه اکسید آهن (II) با فرمول FeO به نظر از دیدگاه استوکیومتری، آرمانی است اما در واقع فرمول آن به Fe0.95O نزدیک تر است؛ بنابراین فرمول اکسید آهن (II) به صورت Fe1-xO نوشته می‌شود که در آن x یک عدد کوچک (در اینجا ۰٫۰۵) است که نشان دهندهٔ میزان انحراف از فرمول «آرمانی» است.[۲]

غیراستوکیومتری بودن در بحث جامدهای پلیمری سه بعدی مهم می‌شود و می‌تواند خطا ایجاد کند.

منابعویرایش

  1. N. N. Greenwood & A. Earnshaw, 2012, "Chemistry of the Elements," 2nd Edn. , Amsterdam, NH, NLD:Elsevier, ISBN 0-08-050109-5, see [۱], accessed 8 July 2015. [Page numbers marked by superscript, inline.]
  2. Lesley E. Smart (2005). Solid State Chemistry: An Introduction, 3rd edition. CRC Press. p. 214. ISBN 0-7487-7516-1.