اکسید

ترکیب شیمیایی با حداقل یک اتم اکسیژن در آن

اکسید(به انگلیسی: oxide) یک ترکیب شیمیایی است که از یک یا چند اتم اکسیژن و یک یا چند اتم از عناصر دیگر تشکیل شده‌است.که اگر اکسیژن + فلز باشد اکسید بازی و اگر اکسیژن + نافلز باشد اکسید اسیدی تشکیل میشود مثال کربن دی‌اکسید یک ترکیب است که از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است و آلومینم از چند اتم آلومینیوم و اکسیژن با فرمول Al2O3 تشکیل شده‌است.

فهرست اکسیدهای شناخته شده برپایه حالت اکسیداسیونویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش