تریس (شاه‌تخته)

تُرَیس یا یوتا شاه‌تخته یک ستاره است که در صورت فلکی شاه‌تخته قرار دارد. تریس نامی عربی به معنی «سپر کوچک» است.

تریس
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی شاه‌تخته
بعد ۰۹h ۱۷m ۰۵٫۴s
میل -۵۹° ۱۶′ ۳۱″
قدر ظاهری (ع) ۲٫۲۱
مشخصات
نوع طیف A8 Ib
شاخص رنگ U−B ۰٫۱۶
شاخص رنگ B−V ۰٫۱۸
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۳ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۹٫۰۳ mas/yr
میل: ۱۳٫۱۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴٫۷۱ mas
قدر مطلق (MV)−۴٫۴۶
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 3699, HD 80404, SAO 236808, FK5 351, CoD−۵۸°۲۵۲۹, CP−۵۸°1465, NSV ۰۴۴۴۴, HIP 45556, GC 12831
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که این ستار در سال ۸۰۰۰ پس از میلاد، ستاره‌ی قطبی جنوبی خواهد بود.

منابع