تصویر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تصویر انعکاس واقعیت یا حقیقتی را گویند؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: