تصویر (ریاضیات)

اگر f یک نگاشت، تابع یا تبدیل از دامنهٔ D به هم‌دامنهٔ Y باشد، آنگاه تصویر f که گاه به آن برد f نیز گفته می‌شود مجموعهٔ مقادیری است که f با تغییر ورودی‌اش روی مقادیر D به دست می‌دهد. اصطلاح تصویر تابع در متون آکادمیک نسبت به برد ارجحیت دارد. تصویر تابع می‌تواند برای زیرمجموعه‌هایی از دامنه نیز تعریف شود. f[a,b] بیانگر تصویر بازهٔ [a,b] تحت تابع f است.[۱]

تابعی از دامنهٔ X به هم‌دامنهٔ Y است. بیضی کوچک‌ترِ درون Y، تصویر است. گاهی به تصویر برد نیز گفته می‌شود، اما برد تابع برای اشاره به هم‌دامنه نیز ممکن است به کار رود.

تصویر یک تابع زیرمجموعه‌ای از هم‌دامنهٔ آن است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Image -- from Wolfram MathWorld". Wolfram MathWorld. 2004-09-21. Retrieved 2014-10-27.