تقسیمات کشوری استرالیا

تقسیمات کشوری استرالیا (انگلیسی: Lands administrative divisions of Australia) تقسیمات حدنگاری (کاداستر) استرالیا به منظور شناسایی سرزمین‌ها برای اطمینان از امنیت مالکیت زمین است. در اکثر ایالت‌های استرالیا این تقسیمات شامل شهرستان و در برخی موارد پریش و یکصد (هاندرد) می‌باشد.

  No counties, parishes or hundreds
  Former counties, no further subdivisions
  Counties, subdivided into hundreds
  Counties, subdivided into parishes
  Districts, partly subdivided into divisions (suburbs). (ACT)
  Land districts (formerly counties), subdivided into parishes, and formerly with hundreds.
  Counties, subdivided into parishes, and formerly with hundreds also (Cumberland only)

بر ایای تقسیمات کشوری در استرالیا، این کشور شامل قلمروهای زیر است:

۸۰ ناحیه سرزمینی در استرالیای غربی

منابع ویرایش