تلویزیون بی‌بی‌سی

مهم‌ترین کانال‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی در اینجا فهرست شده‌اند.فهرست کامل شبکه‌ها بسیار بیشتر از این است.

داخلیویرایش

در ادارهٔ برخی شبکه‌های زیر علاوه بر بی بی سی شرکت‌های دیگری نیز تا حدودی نقش دارند.بعضی از این تلویزیون‌ها در هلند و بلژیک هم قابل دریافت هستند.

خارجیویرایش

منابعویرایش