تمساح‌واران

تمساح‌واران (نام علمی: Crocodyloidea) نام یک بالاخانواده از راسته تمساح‌سانان است.

تمساح‌واران
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین - تا کنون، ۸۳٫۵ تا ۰ میلیون سال پیش
Crocodylus niloticus (Kafue).jpg
Crocodylus niloticus (تمساح نیل)
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
راسته: تمساح‌سانان

Phylogenyویرایش

کلادوگرام بر پایه تقسیم بندی Brochu C. A., Njau J., Blumenschine R. J., Densmore L. D. (۲۰۱۰).

شمال‌سوسمار

لیمنوسور

 Brevirostres 

Leidyosuchus canadensis

 Crocodyloidea 

Prodiplocynodon langi

Asiatosuchus grangeri

"Crocodylus" affinis

"Crocodylus" depressifrons

Brachyuranochampsa

"Crocodylus" acer

 تمساحان 
 Tomistominae 

Dollosuchoides

Gavialosuchus

Kentisuchus

گریال کاذب

 تمساح 

"Crocodylus" megarhinus

 Mekosuchinae 

Kambara

Australosuchus

Trilophosuchus

 تمساح 

Rimasuchus

"Crocodylus" pigotti

Euthecodon

Voay

تمساح کوتوله

تمساح کوتوله

Mecistops

Crocodylus anthropophagus

گاندوها

گاندو

تمساح سیامی

کروکودیل آب شور

تمساح آب‌شیرین

تمساح گینه نو

تمساح فیلیپین

تمساح نیل

کروکودیل آمریکایی

تمساح اورینوکو

تمساح کوبایی

تمساح مورلت

منقارسوسمار

منابعویرایش