تنظیم حالت

تنظیم حالت، به تنظیم جهت یک شیء نسبت به چارچوب مرجع لخت یا هویت دیگر (کره سماوی، اشیاء نزدیک، یا پهنهٔ مشخص و ...) گفته می‌شود.

برای تنظیم حالت یک وسیله نقلیه به موارد زیر نیاز می‌باشد:

  • حسگرهایی برای اندازه‌گیری جهت وسیله نقلیه
  • عملگر هیدرولیک برای اعمال گشتاور نیروی مورد نیاز برای تغییر جهت وسیله نقلیه، بسمت مورد نظر
  • دستورالعملهایی برای مدیریت و فرماندهی عملگر هیدرولیک براساس مقادیر جاری حسگرهای اندازه‌گیری و مشخص کردن حالت مورد نظر

رشته علمی که در آن به مجموعه حسگرها، عملگرها، و تنظیم دستورالعملها پرداخته می‌شود را فرماندهی، ناوبری، و تنظیم (کنترل)(به انگلیسی:Guidance, navigation and control) می‌نامند.