توهم‌زا (به انگلیسی: Hallucinogen) به دسته بزرگی از سایکواکتیو‌های طبیعی و آزمایشگاهی گفته می‌شود که بیشتر باعت توهم، هذیان، دگرگونی در ادراک و احساسات می‌شوند.

سه دسته بزرگ توهم‌زاها، روان‌گردان‌ها و منفک کننده‌ها و هذیان‌آورها هستند.

روانگردان‌هاویرایش

منفک کننده‌هاویرایش

هذیان‌آورهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش