تیاذق پزشک حجاج بن یوسف و از نخستین نویسندگان آثار پزشکی در دوران اسلامی بوده‌است. وی پس از ۹۰ سال زندگی در شهر واسط در گذشت.

ملیت ویرایش

ابن ندیم وی را ایرانی می‌داند. برخی نیز تنها به صرف این که تصور می‌کنند نام وی معرب واژهٔ یونانی تئودوکوس می‌باشد وی را یونانی می‌دانند.

آثار ویرایش

  1. الکُنّاش
  2. قصیده فی حفظ الصحه که اولمان انتساب آن را به تیاذوق نادرست دانسته
  3. کتاب أبدال الادویه و کیفیه دَقِّها و ایقاعها و إذابتها و شی ء من تفسیر اسماء الادویه (دربارهٔ تهیه داروها و بَدَلهای داروها)
  4. الفصول فی الطبّ

معلوم نیست که این کتاب‌ها به زبان عربی نوشته شده‌اند یا یونانی و این کتاب‌ها به دست آیندگان نرسیده‌اند.

منابع ویرایش