تی‌دبلیو ماهی جنوبی

تی‌دبلیو ماهی جنوبی یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی جنوب قرار دارد.

تی‌دبلیو ماهی جنوبی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ماهی جنوب (صورت فلکی)
بعد ۲۲h ۵۶m ۲۴.۰۵۲۹s
میل ‏۵۶.۰۴۲″۳۳′‎−۳۱°
قدر ظاهری (ع) ۶.۴۸
مشخصات
نوع طیف K5Vp
شاخص رنگ U−B 1.02
شاخص رنگ B−V 1.10
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۶ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۳۳۰.۵۳ mas/yr
میل: −۱۵۹.۸۵ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۳۰.۹۴ mas
قدر مطلق (MV)۷.۰۷
جزئیات
جرم۰.۷۲۵ ± ۰.۰۳۶ M
شعاع۰.۶۲۹ ± ۰.۰۵۱ R
درخشندگی۰.۱۲ L
درجه حرارت۳,۶۲۶ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
TW PsA, Gl 879, HR 8721, CD -32°17321, HD 216803, LTT 9283, GCTP 5562.00, SAO 214197, CP(D)-32 6550, HIP 113283.

منابع