قبیله ثقیف نام یکی از قبایل عرب ساکن در شهر طائف بوده است که در جریان غزوه حنین در اتحاد با قبیله هوازن با مسلمانان وارد جنگ شد. از جمله افراد مشهور این قبیله میتوان به مختار بن ابو عبید بن مسعود ثقفی(منتقم خون حسین بن علی علیه سلام و پسر ابوعبید بن مسعود ثقفی و برادرزاده سعید بن مسعود ثقفی)،ابوعبید بن مسعود ثقفی(پدر مختار،سردار سپاه اسلام در جنگ با ساسانیان)،سعید بن مسعود ثقفی(فرماندار مدائن،عموی مختار ثقفی و برادر ابوعبید ثقفی)و حجاج بن یوسف(مردی اموی و سفاک)اشاره کرد[۱]

منابعویرایش

  1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام، محمد نصیری، تدوین نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۸۷، صفحه ۱۲۳ شابک: ۵-۴۸-۸۵۲۳-۹۶۴-۹۷۸