جاده ۴۱ (ایران)

جاده ۴۱ در جنوب غربی ایران و در استان پهناور خوزستان واقع شده‌است. این جاده از شهر خرمشهر شروع شده و تا شهرستان اهواز ادامه پیدا می‌کند و از آنجا هم به دزفول می‌رسد.
طول این جاده از ابتدا تا انتها 366km یا 227mi می‌باشد .

IRN-41.svg
IRN-EN-41.svg

جاده 41
اطلاعات مسیر
طول:۵۲۷ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:خرمشهر, استان خوزستان
Square in Iran.pngIran First Level Road 96.png جاده ۹۶ (ایران)
 Iran First Level Road 39.png جاده ۳۹ (ایران)
Iran First Level Road 72.png جاده ۷۲ (ایران)
Iran First Level Road 86.png جاده ۸۶ (ایران)
به:اندیمشک, استان خوزستان
Square in Iran.pngIran First Level Road 37.png جاده ۳۷ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خوزستان
شهرستان‌ها:اهواز, استان خوزستان
شوشتر, استان خوزستان
دزفول, استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها