باز کردن منو اصلی

جاده ۴۱ در جنوب غربی ایران و در استان پهناور خوزستان واقع شده‌است. این جاده از شهر خرمشهر شروع شده و تا شهرستان اهواز ادامه پیدا می‌کند و از آنجا هم به دزفول می‌رسد.
طول این جاده از ابتدا تا انتها 366km یا 227mi می‌باشد .

اطلاعات مسیر
طول: ۵۲۷ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: خرمشهر, استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad96.png جاده ۹۶ (ایران)
  Road39.png جاده ۳۹ (ایران)
Road72.png جاده ۷۲ (ایران)
Road86.png جاده ۸۶ (ایران)
به: اندیمشک, استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad37.png جاده ۳۷ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان خوزستان
شهرستان‌ها: اهواز, استان خوزستان
شوشتر, استان خوزستان
دزفول, استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها