باز کردن منو اصلی

جاده ۴۱ در جنوب غربی ایران و در استان پهناور خوزستان واقع شده‌است. این جاده از شهر خرمشهر شروع شده و تا شهرستان اهواز ادامه پیدا می‌کند و از آنجا هم به دزفول می‌رسد.
طول این جاده از ابتدا تا انتها 366km یا 227mi می‌باشد .

IRN-41.svg
IRN-EN-41.svg

جاده 41
اطلاعات مسیر
طول:۵۲۷ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:خرمشهر, استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad96.png جاده ۹۶ (ایران)
 Road39.png جاده ۳۹ (ایران)
Road72.png جاده ۷۲ (ایران)
Road86.png جاده ۸۶ (ایران)
به:اندیمشک, استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad37.png جاده ۳۷ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خوزستان
شهرستان‌ها:اهواز, استان خوزستان
شوشتر, استان خوزستان
دزفول, استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها