باز کردن منو اصلی

جاده ۴۶ جاده‌ای در غرب ایران است که همدان، سنندج و مریوان را به هم متصل می‌کند. این جاده بخشی از جاده تهران-سنندج است.

IRN-46.svg
IRN-EN-46.svg

جاده 46
اطلاعات مسیر
طول: ۳۰۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: همدان، استان همدان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad48.png جاده ۴۸ (ایران)
  Road35.png جاده ۳۵
Road21.png جاده ۲۱
Road15.png جاده ۱۵
به: مریوان، استان کردستان
عراق عراق
موقعیت
استان‌ها: استان همدان, استان کردستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها