باز کردن منو اصلی

جاده ۱۵، جاده‌ای در کردستان ایران است که کرمانشاه را به پاوه، مریوان و سقز متصل می‌کند. قسمت‌هایی از جادهٔ مریوان-سقز آسفالت نشده‌است ولی در حال ساخت است.

IRN-15.svg
IRN-EN-15.svg

جاده 15
اطلاعات مسیر
طول: ۳۷۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: کرمانشاه، استان کرمانشاه
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad21.png جاده ۲۱ (ایران)
  Road46.png جاده ۴۶ (ایران)
به: سقز، استان کردستان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad21.png جاده ۲۱ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان کرمانشاه، استان کردستان
شهرستان‌ها: روانسر، استان کرمانشاه
پاوه، استان کرمانشاه
مریوان، استان کردستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها