باز کردن منو اصلی

جاده ۵۳ جاده‌ای در مرکز ایران است که شهرکرد را به بروجن متصل می‌کند.

اطلاعات مسیر
طول: ۶۲ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: شهرکرد, استان چهارمحال و بختیاری
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad51.png جاده ۵۱
به: بروجن, استان چهارمحال و بختیاری
Square in Iran.pngRoad55.png جاده ۵۵
موقعیت
استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها