باز کردن منو اصلی

جاده ۵۱ یکی از راههای ایران است که شهرکرد را با اصفهان و شهرهای اقماری اصفهان پیوند می‌دهد.

IRN-51.svg
IRN-EN-51.svg

جاده 51
اطلاعات مسیر
طول: ۱۵۰٫۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: اصفهان, استان اصفهان
Square in Iran.png میدان آزادی
  Road7.png آزادراه ۷
Road53.png جاده ۵۳
به: تا نزدیکی گهرو، استان چهارمحال و بختیاری
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad72.png جاده ۷۲
موقعیت
استان‌ها: اصفهان، چهارمحال و بختیاری
شهرستان‌ها: فلاورجان، استان اصفهان
لنجان، استان اصفهان
شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها