باز کردن منو اصلی

جاده ۸۸، جاده‌ای درون استانی است. این جاده در استان کرمان، شهرهای سیرجان را به بافت و جیرفت پیوند می‌دهد.

IRN-88.svg
IRN-EN-88.svg

جاده 88
اطلاعات مسیر
طول:۲۸۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:سیرجان, استان کرمان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad86.png جاده ۸۶ (ایران)
به:جیرفت, استان کرمان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad91.png جاده ۹۱ (ایران)
موقعیت
شهرستان‌ها:شهرستان بافت, استان کرمان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها