باز کردن منو اصلی

جاده ۸۸، جاده‌ای درون استانی است. این جاده در استان کرمان، شهرهای سیرجان را به بافت و جیرفت پیوند می‌دهد.

اطلاعات مسیر
طول: ۲۸۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: سیرجان, استان کرمان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad86.png جاده ۸۶ (ایران)
به: جیرفت, استان کرمان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad91.png جاده ۹۱ (ایران)
موقعیت
شهرستان‌ها: شهرستان بافت, استان کرمان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها