جام تخت جمشید ۱۳۵۴

سومین دوره جام تخت جمشید

جام تخت جمشید ۱۳۵۴ سومین دوره جام تخت جمشید و پنجمین دوره لیگ فوتبال ایران بود که در یک گروه ۱۶ تیمی در سال ۱۳۵۴ برگزار شد. این دوره نخستین سالی بود که لیگ فوتبال ایران ۱۶ تیم برگزار شد. از فصل قبل تیمی سقوط نکرد و تیم های تراکتورسازی تبریز، برق شیراز، ابومسلم مشهد و سپاهان اصفهان به مسابقات فصل جاری اضافه شدند. همچنین تیم عقاب بدلیل عدم تامین امکانات و شرایط مدنظر فدراسیون فوتبال از جام اخراج و آرارات جانشین این تیم شد. [۱] در این دوره پرسپولیس به قهرمانی رسید.‌ این مسابقات از اسفند ماه ۱۳۵۳ آغاز شد و در آذر ماه ۱۳۵۴ به پایان رسید.[۲]

جام تخت جمشید
فصل۱۳۵۴
قهرمانانپرسپولیس(سومین قهرمانی)
(دومین جام تخت جمشید)
تیم‌های سقوط کردهتراکتورسازی، راه‌آهن
شمار بازی‌های برگزار شده۲۴۰
تعداد گل‌های زده شده۴۱۶ (۱٫۷۳ گل به‌‌ازای هر بازی)
میانگین تعداد گل در هر بازی۱.۷۳
بهترین گل‌زنناصر نورایی (هما) (۱۸)
بهترین برد خانگیملوان۵–۱برق شیراز
بهترین برد خارج از خانهتراکتورسازی۰–۳پرسپولیس

جدول رده‌بندی

ویرایش
رده تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۱۶ ۱۲ ۲ ۳۶ ۱۲ ۲۴+ ۴۴
۲ هما ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۳ ۳۸ ۲۵ ۱۳+ ۳۹
۳ پاس ۳۰ ۱۳ ۱۲ ۵ ۲۲ ۱۳ ۹+ ۳۸
۴ تاج ۳۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۳۳ ۲۱ ۱۲+ ۳۶
۵ ابومسلم ۳۰ ۱۳ ۹ ۸ ۲۸ ۲۰ ۸+ ۳۵
۶ دارایی ۳۰ ۹ ۱۵ ۶ ۱۹ ۱۵ ۴+ ۳۳
۷ ملوان ۳۰ ۱۱ ۸ ۱۱ ۳۹ ۳۲ ۷+ ۳۰
۸ صنعت‌نفت ۳۰ ۹ ۹ ۱۲ ۲۷ ۳۱ ۴- ۲۷
۹ ذوب‌آهن ۳۰ ۶ ۱۵ ۹ ۱۶ ۲۳ ۷- ۲۷
۱۰ بانک ملی ۳۰ ۷ ۱۳ ۱۰ ۲۳ ۲۵ ۲- ۲۷
۱۱ سپاهان ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۴ ۲۷ ۳- ۲۶
۱۲ آرارات ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۳ ۳۱ ۸- ۲۶
۱۳ نیرو اهواز ۳۰ ۷ ۱۱ ۱۲ ۲۸ ۳۲ ۴- ۲۵
۱۴ برق شیراز ۳۰ ۴ ۱۶ ۱۰ ۲۰ ۲۹ ۹- ۲۴
۱۵ راه‌آهن ۳۰ ۵ ۱۴ ۱۱ ۱۹ ۲۹ ۱۰- ۲۴
۱۶ تراکتورسازی ۳۰ ۴ ۱۱ ۱۵ ۲۱ ۴۱ ۲۰- ۱۹
جام تخت جمشید ۱۳۵۴
پرسپولیس تهران
دومین قهرمانی

نتایج بازیها

ویرایش
میزبان / میهمان آرت ابو ملی برق پاس پرس تاج تراک دار ذوب راه‌ سپا صنآ ملو نیر هما
آرارات ۱-۰ ۱-۱ ۰-۱ ۱-۰ ۳-۰ ۱-۰ ۰-۳ ۲-۲ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۱
ابومسلم ۰-۲ ۰-۳ ۲-۲ ۰-۰ ۱-۰ ۰-۳ ۰-۰ ۲-۱ ۱-۰ ۰-۰ ۱-۰ ۰-۲ ۰-۰ ۱-۲ ۱-۲
بانک ملی ۱-۲ ۰-۰ ۰-۲ ۲-۱ ۴-۰ ۱-۱ ۱-۲ ۰-۰ ۲-۲ ۰-۰ ۱-۰ ۱-۲ ۱-۲ ۱-۲ ۱-۰
برق شیراز ۲-۱ ۱-۰ ۲-۲ ۱-۰ ۱-۰ ۲-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۱-۳ ۰-۰ ۲-۲
پاس ۰-۱ ۱-۰ ۱-۱ ۰-۲ ۱-۰ ۲-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۱ ۲-۳ ۱-۰ ۰-۰
پرسپولیس ۰-۱ ۰-۰ ۰-۳ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۲ ۰-۱ ۱-۱ ۱-۲ ۰-۰ ۰-۱ ۰-۱ ۱-۲ ۰-۱ ۰-۰
تاج ۰-۳ ۱-۳ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۲ ۱-۳ ۰-۲ ۱-۰ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۱-۲ ۰-۲ ۱-۱ ۳-۳
تراکتورسازی ۲-۲ ۲-۱ ۰-۲ ۰-۰ ۰-۰ ۳-۰ ۰-۱ ۰-۰ ۲-۳ ۲-۲ ۱-۱ ۲-۱ ۲-۱ ۱-۲ ۲-۰
دارایی ۱-۰ ۰-۲ ۱-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۲ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۲
ذوب‌آهن ۱-۱ ۲-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۰ ۱-۲ ۰-۱ ۰-۱ ۱-۲ ۰-۱ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰
راه‌آهن ۱-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۲-۰ ۲-۳ ۲-۰ ۰-۲ ۱-۰ ۰-۰ ۲-۰ ۵-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۱-۱
سپاهان ۰-۰ ۲-۱ ۲-۲ ۰-۰ ۱-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۴ ۳-۰ ۱-۳ ۱-۰
صنعت‌نفت ۱-۲ ۰-۱ ۰-۱ ۳-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۲-۱ ۰-۱ ۱-۳ ۰-۱ ۱-۱ ۱-۲ ۱-۰
ملوان ۱-۳ ۱-۰ ۰-۰ ۱-۵ ۱-۰ ۲-۰ ۰-۰ ۰-۳ ۱-۱ ۰-۲ ۱-۲ ۰-۲ ۰-۱ ۱-۲ ۳-۲
نیرو اهواز ۲-۱ ۰-۳ ۰-۲ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۲ ۱-۲ ۰-۳ ۲-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۳-۰ ۲-۰
هما ۰-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۲-۲ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۲ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۲ ۳-۴ ۲-۲ ۰-۳ ۰-۰
راهنمایی رنگها
برد در خانه
مساوی
باخت در خانه

منبع: [۳] [۴] [۵]

جدول گلزنان

ویرایش
رتبه نام   باشگاه
۱   ناصر نورایی
۱۸
هما
۲   علی نیاکانی
۱۱
ملوان
  ذوالفقار نظام‌آبادی
۱۱
صنعت‌نفت
  محمود ابراهیم‌زاده
۱۱
ابومسلم
۳   صفر ایرانپاک
۱۰
پرسپولیس
۴   عزیز اسپندار
۹
ملوان

منابع

ویرایش
  1. «اعلامیه فارداسیون فوتبال درباره اخراج عقاب». مجله کیهان ورزشی شماره ۱۰۷۹. موسسه کیهان. ۵ بهمن ۱۳۵۳.
  2. مروری بر ادوار لیگ تخت جمشید (روزنامه گل)
  3. «روزنامه اطلاعات - سال ۱۳۵۴».
  4. «روزنامه اطلاعات - سال ۱۳۵۳».
  5. «جام تخت جمشید».