جام تخت جمشید ۱۳۵۵

جام تخت جمشید ۱۳۵۵ چهارمین دوره جام تخت جمشید و ششمین دوره لیگ فوتبال ایران بود که در یک گروه ۱۶ تیمی در سال ۱۳۵۵ برگزار شد. در این دوره پاس تهران به قهرمانی رسید.

جام تخت جمشید
فصل۱۳۵۵
قهرمانپاس (اولین قهرمانی)
تیم‌های سقوط کردهآرارات و ابومسلم
تعداد بازی‌های برگزار شده۲۴۰
تعداد گل‌های زده شده۳۶۶
میانگین تعداد گل در هر بازی۱.۵۲
بهترین گل‌زنغلامحسین مظلومی(تاج) (۱۹)
بهترین برد خانگیپاس تهران۵_۱ذوب آهن
بهترین برد خارج از خانهبرق شیراز۰_۳پاس تهران
پرگل‌ترین بازیشهباز۳_۳صنعت نفت
بیشترین برد پیاپیشهباز۵ برد

این مسابقات از اسفند ماه ۱۳۵۴ آغاز شد و در آذر ماه ۱۳۵۵ به پایان رسید.[۱]

جدول رده‌بندیویرایش

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز
۱ پاس ۳۰ ۱۳ ۱۳ ۴ ۳۴ ۱۴ +۲۰ ۳۹
۲ پرسپولیس ۳۰ ۱۰ ۱۷ ۳ ۲۵ ۱۸ ۳۷
۳ شهباز ۳۰ ۱۳ ۱۰ ۷ ۳۶ ۲۴ +۱۲ ۳۶
۴ تاج ۳۰ ۱۱ ۱۳ ۶ ۲۸ ۱۹ ۳۵
۵ دارایی ۳۰ ۷ ۲۱ ۲ ۲۵ ۱۶ ۳۵
۶ نیرو اهواز ۳۰ ۱۱ ۱۲ ۷ ۲۰ ۲۶ ۳۴
۷ ملوان ۳۰ ۱۰ ۱۳ ۷ ۲۵ ۲۱ ۳۳
۸ هما ۳۰ ۱۱ ۱۰ ۹ ۲۶ ۲۱ ۳۲
۹ ماشین‌سازی تبریز ۳۰ ۸ ۱۶ ۶ ۲۳ ۲۳ ۰ ۳۲
۱۰ بانک ملی ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۷ ۲۸ ۲۶
۱۱ برق شیراز ۳۰ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳ ۱۹ ۲۵
۱۲ آرارات ۳۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲۳ ۳۲ ۲۵
۱۳ صنعت‌نفت ۳۰ ۴ ۱۶ ۱۰ ۲۱ ۲۶ ۲۴
۱۴ سپاهان ۳۰ ۵ ۱۴ ۱۱ ۲۰ ۳۰ -۱۰ ۲۴
۱۵ ذوب‌آهن ۳۰ ۴ ۱۵ ۱۱ ۲۱ ۳۵ -۱۴ ۲۳
۱۶ ابومسلم ۳۰ ۴ ۱۲ ۱۴ ۹ ۲۶ -۱۵ ۲۰

نتایج بازیهاویرایش

میزبان / میهمان پاس پرس شها تاج دار نیر ملو هما ماش ملی برق آرا صنآ سپا ذوب ابو
پاس ۰-۰ ۰-۱ ۰-۰ ۲-۰ ۱-۰ ۰-۰ ۰-۲ ۱-۳ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۳ ۰-۰ ۰-۲ ۱-۵ ۰-۲
پرسپولیس ۱-۱ ۰-۱ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱
شهباز ۰-۱ ۱-۰ ۱-۲ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۲ ۰-۳ ۰-۰ ۳-۳ ۱-۳ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۱
تاج ۱-۰ ۱-۱ ۲-۴ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۰ ۰-۲ ۰-۱
دارایی ۱-۱ ۰-۱ ۱-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۴ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۰
نیرو اهواز ۰-۰ ۰-۱ ۱-۲ ۱-۱ ۲-۱ ۰-۱ ۱-۰ ۱-۰ ۱-۲ ۰-۱ ۰-۲ ۰-۱ ۰-۱ ۱-۳ ۰-۰
ملوان ۰-۰ ۱-۱ ۲-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۲-۱ ۲-۰ ۱-۰ ۰-۲ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۳ ۱-۱ ۰-۱
هما ۰-۲ ۰-۰ ۰-۰ ۲-۰ ۱-۲ ۰-۱ ۲-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۳ ۰-۲ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۲
ماشین‌سازی ۰-۰ ۱-۱ ۳-۰ ۱-۲ ۱-۱ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۲ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۱ ۱-۴
بانک ملی ۴-۰ ۰-۰ ۱-۰ ۲-۰ ۱-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۰ ۰-۱ ۰-۱ ۳-۱ ۰-۱ ۱-۲ ۰-۰
برق شیراز ۳-۰ ۱-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۱ ۰-۰ ۰-۲
آرارات ۱-۱ ۱-۰ ۰-۱ ۰-۱ ۱-۱ ۰-۰ ۲-۱ ۲-۳ ۱-۲ ۱-۰ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۱ ۱-۰
صنعت‌نفت ۱-۱ ۱-۱ ۳-۳ ۰-۲ ۱-۱ ۱-۱ ۱-۰ ۱-۲ ۰-۳ ۰-۰ ۱-۰ ۰-۰ ۲-۰ ۱-۱ ۱-۰
سپاهان ۲-۱ ۱-۱ ۱-۲ ۱-۰ ۱-۱ ۱-۲ ۱-۱ ۱-۰ ۲-۰ ۳-۱ ۱-۱ ۱-۰ ۰-۰ ۱-۲ ۱-۱
ذوب‌آهن ۰-۰ ۱-۰ ۱-۰ ۱-۰ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۱ ۰-۱ ۰-۰ ۲-۰ ۰-۱ ۱-۱ ۱-۱ ۰-۰ ۰-۲
ابومسلم ۱-۰ ۲-۱ ۱-۰ ۲-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۰-۰ ۱-۰ ۱-۲ ۰-۰ ۰-۱ ۰-۰ ۱-۱
راهنمایی رنگها
برد در خانه
مساوی
باخت در خانه

منبع: [۲] [۳] [۴]

جدول گلزنانویرایش

رتبه نام   باشگاه
۱   غلامحسین مظلومی
۱۹
تاج
۲   غفور جهانی
۹
ملوان
۳   حسین فرکی
۷
پاس
  حبیب شریفی
۷
پاس
  ناصر نورایی
۷
هما
  هادی نراقی
۷
تاج
  حسین حافظی
۷
نیرو

نتایج بازیهاویرایش

نتایج بازیهای چهارمین دوره لیگ تخت جمشید
هفته ۱ هفته ۶ هفته ۱۱ هفته ۱۶ هفته ۲۱ هفته ۲۶
هفته ۲ هفته ۷ هفته ۱۲ هفته ۱۷ هفته ۲۲ هفته ۲۷
هفته ۳ هفته ۸ هفته ۱۳ هفته ۱۸ هفته ۲۳ هفته ۲۸
هفته ۴ هفته ۹ هفته ۱۴ هفته ۱۹ هفته ۲۴ هفته ۲۹
هفته ۵ هفته ۱۰ هفته ۱۵ هفته ۲۰ هفته ۲۵ هفته ۳۰

منابعویرایش

  1. مروری بر ادوار لیگ تخت جمشید (روزنامه گل)
  2. «روزنامه اطلاعات - سال ۱۳۵۴».
  3. «روزنامه اطلاعات - سال ۱۳۵۵».
  4. «جام تخت جمشید».
  • صداقت، فرهاد (شهریور ۱۳۸۱۳۴ سال با پرسپولیس (از سال ۴۷ تا سال ۸۱)، تبریز، ص. صفحه ۹۲، شابک ۹۶۴-۰۶-۱۶۹۳-۱