جانشینی هسته‌دوستی

واکنش جانشینی هسته‌دوستی یا واکنش جانشینی نوکلئوفیلی (به انگلیسی: Nucleophilic Substitution) یکی از گروه‌های واکنش‌ها در شیمی معدنی و آلی است که در آن نوکلئوفیل که دارای بار منفی است با گروه ترک‌کننده که بار منفی یا بار منفی جزئی دارد جایگزین می‌گردد.

سازوکارها ویرایش

شیمی آلی ویرایش

در شیمی آلی سه سازوکار (مکانیسم) با اهمیت برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

 
واکنش جانشینی هسته‌دوستی تک‌مولکولی
 
واکنش جانشینی هسته‌دوستی دومولکولی

شیمی معدنی ویرایش

در شیمی معدنی یک سازوکار برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

شیمی آلی فلزی ویرایش

در شیمی آلی فلزی یک سازوکار برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش