جانشینی هسته‌دوستی

واکنش جانشینی هسته‌دوستی یا واکنش جانشینی نوکلئوفیلی (به انگلیسی: Nucleophilic Substitution) یکی از گروه‌های واکنش‌ها در شیمی معدنی و آلی است که در آن نوکلئوفیل که دارای بار منفی است با گروه ترک‌کننده که بار منفی یا بار منفی جزئی دارد جایگزین می‌گردد.

سازوکارهاویرایش

شیمی آلیویرایش

در شیمی آلی سه سازوکار (مکانیسم) با اهمیت برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

 
واکنش جانشینی هسته‌دوستی تک‌مولکولی
 
واکنش جانشینی هسته‌دوستی دومولکولی

شیمی معدنیویرایش

در شیمی معدنی یک سازوکار برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

شیمی آلی فلزیویرایش

در شیمی آلی فلزی یک سازوکار برای این دسته از واکنش‌ها موجود است:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش