هسته‌دوست

(تغییرمسیر از نوکلئوفیل)

هسته‌دوست یا نوکلئوفیل (به انگلیسی: Nucleophile) ، گونه‌ای شیمیایی است که به یک الکترون‌دوست برای تشکیل یک پیوند شیمیایی ، زوج‌الکترون می‌دهد.

هسته‌دوست‌هاویرایش

همه مولکول‌ها یا یون‌ها که حداقل دارای یک زوج‌الکترون آزاد یا حداقل یک پیوند پای باشند، می‌توانند نقش هسته‌دوست را بازی کنند.چون هسته‌دوست‌ها دهنده زوج‌الکترون هستند، همگی آنها باز لوییس می‌باشند.(البته به جز آب)

هسته‌دوستیویرایش

خاصیت دهندگی زوج‌الکترون به الکتروفیل را هسته‌دوستی یا نوکلئوفیلیسیته می‌نامند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش