باز کردن منو اصلی

جانگ پی یئونگ سی و نهمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از سال ۲۵۱ قبل از میلاد تا سال ۲۳۲ قبل از میلاد حکومت کرد. نام واقعی او یان (هانگول: 윤، هانجا: 潤) بود. بعد از او بو از گوجوسان به سلطنت رسید.

جانگ پی یئونگ گوجوسان
هانگول장평왕
هانجا章平王
Revised RomanizationJangpyeong Wang
McCune–ReischauerChangp'yŏng Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

جانگ پی یئونگ
گیجا چوسان
درگذشت: ۲۳۲ سال قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از

پادشاه هی یئون مون
پادشاه گوجوسان

۲۵۱ قبل از میلاد -۲۳۲ قبل از میلاد
قبل از

پادشاه بو