باز کردن منو اصلی

جانگ پی یئونگ سی و نهمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از سال ۲۵۱ قبل از میلاد تا سال ۲۳۲ قبل از میلاد حکومت کرد. نام واقعی او یان (هانگول: 윤، هانجا: 潤) بود. بعد از او بو از گوجوسان به سلطنت رسید.

جانگ پی یئونگ گوجوسان
هانگول 장평왕
هانجا 章平王
Revised Romanization Jangpyeong Wang
McCune–Reischauer Changp'yŏng Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

جانگ پی یئونگ
گیجا چوسان
درگذشت: ۲۳۲ سال قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از

پادشاه هی یئون مون
پادشاه گوجوسان

۲۵۱ قبل از میلاد -۲۳۲ قبل از میلاد
قبل از

پادشاه بو