جایزه فیلم‌فیر بهترین بازیگر زن

جایزه فیلم‌فیر بهترین بازیگر زن
توصیفبهترین اجرا توسط یک هنرپیشه زن در یک نقش اصلی
کشورهند
برگزارکنندهفیلم‌فیر
نخستین دوره۱۹۵۴ (برای اجرای در فیلم‌های اکران شده حدود ۱۹۵۳)
دریافت‌کننده کنونیآلیا بات،
Gully boy (2020)
وبگاه

ترین‌ها

ویرایش
 
کاجول با ۶ جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن
 
مادهوری دیکشیت با ۱۴ دوره نامزدی بهترین بازیگر نقش اول زن
ترین بازیگر Record
بازیگر زن با بیشترین جوایز کاجول ۶
بازیگر زن با بیشترین نامزدی‌ها مدوری دیکشیت ۱۴
بازیگر زن با بیشترین نامزدی‌های پیاپی مدوری دیکشیت ۱۰
بازیگر زن با بیشترین نامزدی‌ها without ever winning تابو ۵
بازیگر زن با بیشترین نامزدی‌ها در یک سال شبانه اعظمی (۱۹۸۳) ۴
کهن‌سال‌ترین برنده نوتان ۴۲
کهن‌سال‌ترین نامزد شارمیلا تاگور ۶۰
جوان‌ترین برنده دیمپل کاپادیا ۱۶
جوان‌ترین نامزد دیمپل کاپادیا
مانداکینی
۱۶

نامزدی‌های چندگانه

ویرایش

فهرست برندگان و نامزدها

ویرایش

دهه۱۹۵۰

ویرایش

دهه۱۹۶۰

ویرایش

دهه۱۹۷۰

ویرایش

دهه۱۹۸۰

ویرایش

دهه۱۹۹۰

ویرایش

دهه۲۰۰۰

ویرایش

دهه۲۰۱۰

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش