جلسه کوگوشو

ساختمانی که جلسه کوگوشو در آن انجام شد در کاخ امپراتوری کیوتو

جلسه کوگوشو (به ژاپنی: 小御所会議)، جلسه‌ای بود که در نهم ماه دوازده از سال سوم کیئو (دوره) مطابق با ۳ ژانویه ۱۸۶۸ در کاخ امپراتوری کیوتو در کیوتو برگزار شد. این اولین جلسه پس از احیای سلطنت (ژاپن) بود که فرمان و اعلام رسمی آن در همان روز صادر شده بود. در این جلسه توکوگاوا یوشینوبو که سال قبل واگذاری قدرت شوگون به امپراتور را انجام داده بود از مناصب دیگر خود خلع شد. صدور این قطعنامه بر طبق نقشه جنبش براندازی شوگون بود و کودتای احیای سلطنت نیز خوانده شده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش