جلیقه نجات

جلیقه نجات، نوعی وسیله شناوری شخصی است که مانند جلیقه پوشیده می‌شود و کاربرنده آن را روی آب نگاه می‌دارد و از غرق شدن او جلوگیری می‌کند. کسانی که روی کشتی‌ها و قایق‌ها یا بر سکوهای دریایی کار می‌کنند و همچنین کسانی که به ورزش‌های آبی می‌پردازند آن را به کار می‌برند. در برخی کشورها پوشیدن آن در هنگام سوار بودن بر برخی شناورها یا کار بر سکوها طبق قانون الزامی است.

مردی در حال پوشیدن یک جلیقه نجات

جلیقه نجات در دو نوع کلی ساخته می‌شود: بک نوع آن باد می‌شود و نوع دیگر پر از مواد سبک‌تر از آب مانند فوم اسفنجی است.

جلیقهٔ نجات یکی از وسایل نجات تُندابه‌ای[۱] نیز هست. نجات تندابه‌ای نوعی از عملیات نجات است که در آب‌های متلاطم دریایی یا توفانی یا سیل‌ها و تندابه‌ها صورت می‌گیرد.

پانویسویرایش

  1. Swiftwater rescue