جمجمه‌داران
محدودهٔ زمانی: کامبرین آغازین - امروز
Pygmy Hippopotamus Skull.jpg
جمجمهٔ یک اسب آبی کوتوله
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
(طبقه‌بندی‌نشده): جمجمه‌داران
زیرشاخه‌ها

سرسپرریختان[۱] (مورد مناقشه)
مخاطی‌واران[۲]
مهره‌داران[۳]

جُمجُمه‌داران (به انگلیسی: Craniata) یک کلاد (زیست‌دسته) از جانوران طنابدار است که نمایندگان زندهٔ آن شامل مهره‌داران و مخاطی‌واران (Myxini) است.

همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، کلاد جمجمه‌داران همه جانورانی را در بر می‌گیرد که دارای جمجمه هستند.

پیش از این مخاطی‌واران و سرسپرریختان را نیز جزو مهره‌داران به‌شمار می‌آوردند ولی امروزه برای تفکیک آن‌ها، این سه آرایه[۴] را تحت آرایهٔ دیگری به نام جمجمه‌داران قرار می‌دهند.

سیستماتیک و آرایه‌شناسیویرایش

کلاد جمجمه‌داران (CLADE CRANIATA)

طنابداران

سرطناب‌داران  


Olfactores

آب‌دزدک دریایی  


مهره‌داران/
بی‌آروارگان/

بی‌فک‌ماهی  دهان‌گردواران (Petromyzontida)(Lampreys)  

Myllokunmingia fengjiaoaZhongjianichthys rostratusقیف‌دندانانa†سرسپرریختانبال‌سپرریختاناستخوانی‌زرهان


آرواره‌داران

تخته‌پوستان 
غضروف‌ماهیان  


ماهیان استخوانی

پرتوبالگان  گوشتی‌بالگان    


منابعویرایش

  • CAMPBELL, NEIL A. & REECE, JANE B. (2005). Biology, Seventh Edition. San Francisco CA: Benjamin Cummings.

پانویسویرایش

  1. Cephalaspidomorphi
  2. Myxini
  3. Vertebrata
  4. taxon