ماهیان استخوانی

(تغییرمسیر از ماهی‌های استخوانی)
ماهیان استخوانی
محدودهٔ زمانی: ۴۲۰ تا ۰ میلیون سال پیش
Osteichthyes-examples.png
ماهیان استخوانی، Osteichthyes
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران

ماهیان استخوانی (نام علمی: Osteichthyes) نام یک فرارده از زیرشاخه آرواره‌داران است.

ماهیان استخوانی
گوشتی‌بالگان
پرتوتاران

تهی‌خار Coelacanth flipped.png


آویزبالگان
شش‌ماهی

شش‌ماهی کوئینزلندBarramunda coloured.jpgچهاراندام‌ریختانDeutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg
پرتوبالگان
Cladistia

پرباله‌ماهیانCuvier-105-Polyptère.jpg


Actinopteri
غضروفی‌استخوانان

تاس‌ماهی‌سانانAtlantic sturgeon flipped.jpg


نوبالگان
درست‌استخوانان

کمان‌باله‌سانانAmia calva 1908 flipped.jpgماهی سرسوسماریLongnose gar flipped.jpgپیوسته‌استخوانان
بانوماهی‌ریخت‌تباران

بانوماهی‌سانانM.E. Blochii ... Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum (Plate 82) (white background).jpg
استخوان‌ماهیانPterothrissus gissu1.jpg
پشت‌خاره‌سانانNotacanthus sexspinis1.jpgمارماهی‌سانانAnguilla anguilla1.jpg

Osteoglossocephalai
زبان‌استخوانی‌ریخت‌تباران

زبان‌استخوانی‌سانان (incl. ماه‌چشم‌سانان)F de Castelnau-poissonsPl26 Osteoglossum minus flipped.jpg


Clupeocephala
Otomorpha
شگ‌ماهی‌سانان

شگ‌ماهی‌سانانClupea harengus Gervais.jpgAlepocephali

ماهیان سربرهنهXenodermichthys copei1 flipped.jpg


استخوانچه‌داران
Anotophysa

خامه‌ماهی‌سانانChanos chanos Day.png


Otophysa

کپورماهی‌سانانCyprinus carpio3.jpg
کاردماهی‌سانانJohann Natterer - Ituí-cavalo (Apteronotus albifrons).jpg
تتراسانانF de Castelnau-poissonsPl37 (Serrasalmus humeralis).jpgگربه‌ماهی‌سانانBlack bullhead flipped.jpeg
Euteleosteomorpha
سمندرماهی

سمندرماهی
پیشاخارباله‌داران

سیمین‌ماهی‌سانان دریاییAlepocephalus rostratus Gervais.jpg
اخترماهیانآزادماهیان (incl. اردک‌ماهی‌سانان) Salmo salar flipped.jpg
Stomiatii

سیمین‌ماهی‌سانانOsmerus mordax flipped.jpgاژدهاماهی‌سانانMelanocetus murrayi (Murrays abyssal anglerfish).jpg

NeoteleosteiZeus faber.jpg
منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش