جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان

جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی یا ازبکستان شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهندهٔ اتحاد جماهیر شوروی بود.

جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی

Узбекская Советская Социалистическая Республика
Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси
ازبکستان شوروی
۱۹۲۴۱۹۹۱
پرچم ازبکستان شوروی
پرچم
نشان ملی ازبکستان شوروی
نشان ملی
سرود: سرود ملی جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی
پایتختسمرقند (۱۹۲۴–۱۹۳۰)
تاشکند (۱۹۳۰–۱۹۹۱)
زبان(های) رایجروسی، ازبکی
حکومتجمهوری سوسیالیستی
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۲۷ اکتبر ۱۹۲۴
• جمهوری سوسیالیستی شوروی
۱۳ مه ۱۹۲۵
• استقلال
۲۶ دسامبر ۱۹۹۱
مساحت
۱۹۸۹۴۴۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع (۱۷۲٬۷۰۰ مایل مربع)
جمعیت
• ۱۹۸۹
۱۹۹۰۶۰۰۰
پیشین
پسین
جمهوری خلق شوروی بخارا
جمهوری خلق شوروی خوارزم
جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی ترکستان
ازبکستان