جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان

جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی یا ازبکستان شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهندهٔ اتحاد جماهیر شوروی بود.

جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی
Узбекская Советская Социалистическая Республика
Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси

 

 

۱۹۲۴۱۹۹۱
پرچم نشان ملی
سرود
سرود ملی جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی
پایتخت سمرقند (۱۹۲۴–۱۹۳۰)
تاشکند (۱۹۳۰–۱۹۹۱)
زبان‌(ها) روسی , ازبکی
دولت جمهوری سوسیالیستی
تاریخچه
 - تأسیس ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴
 - جمهوری سوسیالیستی شوروی ۱۳ مه ۱۹۲۵
 - استقلال ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱
مساحت
 - ۱۹۸۹ ۴۴۷٬۴۰۰کیلومترمربع (۱۷۲٬۷۴۲مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود ۱۹۸۹ ۱۹٬۹۰۶٬۰۰۰ 
     تراکم جمعیت ۴۴٫۵ /کیلومترمربع (۱۱۵٫۲ /مایل‌مربع)