جی شاه‌تخته

ستاره

جی شاه‌تخته یک ستاره است که در صورت فلکی شاه‌تخته قرار دارد.

جی شاه‌تخته
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی شاه‌تخته
بُعد ۰۹h۰۵m۰۸.۸s
میل −۷۲°۳۶′۱۰″
قدر ظاهری (V) +۴.۴۷
قدر مطلق (V)+۴.۴۷
فاصله۴۵۴ ± ۲۸ ly
(۱۳۹ ± ۹ pc)
رده طیفیF9II
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 3643, HD 78791, CP−72°779, FK5 2720, HIP 44599, SAO 256582, GC 12595

منابعویرایش