باز کردن منو اصلی

حرمله

تروریست
(تغییرمسیر از حرمله بن کاهل اسدی)

حرمله بن کاهل اسدی در واقعه عاشورا جزو لشکر عمر بن سعد بود. قاتل علی‌اصغر فرزند حسین پسر علی بن ابی طالب و نتیجه محمد و عبدالله بن حسن در روز عاشورای سال ۶۱ قمری بود. او شخصیتی منفور نزد شیعیان است

جنایات حرمله

حرمله هنگامی که به کربلا آمد با خود سه تیر سه شعبه مسموم آورد، هنگامی که حسین بن علی فرزند شیر خواره خود علی اصغر را آورده بود تا شاید لشکر عمر بن سعد به او آب بدهند، تیر سه شعبه را به گلوی علی پرتاب کرد و طفل را به قتل رساند. [نیازمند منبع]

تیر دیگر را به چشم راست عباس ابن علی زمانی که دستی در بدن نداشت پرتاب کرد؛ و دیگر را زمانی که امام دشداشه عربی خویش را برای پاک کردن خون پیشانی خود به بالا برد، به قلب حسین ابن علی پرتاب کرد. [نیازمند منبع]

عاقبت حرمله

بعد از قیام مختار در کوفه، افراد مختار به دنبال حرمله بودند تا اینکه بالاخره لشکر مختار او را محاصره کردند و خود مختار مسئولیت کشتن حرمله را بعهده گرفت که او را کشت.به روایتی دیگر آنقدر حرمله را تیر باران کردن که مانند خارپشت شد و کشته شد. به روایت معتبر تر دست و پای حرمله را قطع کردند و او را در دیگ روغن جوشان انداختند.

منابع