حزب مائوئیست روسیه

حزب مائوئیست روسیه (به روسی: Российская маоистская партия, РМП) یک حزب سیاسی با مشی مارکسیستی–لنینیستی–مائوئیستی است که در کشور روسیه فعالیت می‌کند. این حزب در ۹ ژوئن ۲۰۰۰ تأسیس شده‌است.

حزب مائوئیست روسیه

Российская маоистская партия
بنیان‌گذاردار ژوتایف
بنیان‌گذاری۹ ژوئن ۲۰۰۰
پیشیناتحادیۀ جوانان کمونیست روسیه
روزنامهانقلاب فرهنگی
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم–لنینیسم–مائوئیسم
ضد تجدیدنظرطلبی
انترناسیونالیسم پرولتری
فمینیسم
وابستگی ملیمجلس دموکراتیک سوریه
وابستگی بین‌المللیهمایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست–لنینیست (نشریه بین‌الملل) (منحل‌شده)
کمیته هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی
رنگ رسمی  سرخ
شعارکارگران و خلق‌های ستمدیدۀ جهان، متحد شوید!
سرودانترناسیونال
وبگاه

ایدئولوژیویرایش

حزب مائوئیست روسیه میراث حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه (بولشویک)، حزب کمونیست روسیه (بلشویک)، حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) و حزب کمونیست اتحاد شوروی را تا سال ۱۹۵۳ پذیرفته‌است. این حزب همچنین میراث حزب کمونیست چین را نیز تا سال ۱۹۷۶ پذیرفته‌اند که حزب مائوئیست روسیه را به حزبی ضد تجدیدنظرطلب تبدیل کرده‌است.

حزب مائوئیست روسیه میراث حزب کمونیست اتحاد شوروی پس از ۱۹۵۳ و میراث حزب کمونیست چین را پس از ۱۹۷۶ رد می‌کند. این حزب رژیم‌های نیکیتا خروشچف و لئونید برژنف را به عنوان سوسیال امپریالیسم در نظر گرفته و یکی از زشت‌ترین نظام‌های اجتماعی توتالیتر در تاریخ جهان می‌داند و همچنین حکومت‌های بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین در روسیۀ پسا-شوروی را نیز تداوم آن می‌داند.[۱]

حزب مائوئیست روسیه قبلاً با جنبش انترناسیونالیستی مائوئیستی و هم‌اکنون نیز با همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست–لنینیست (نشریه بین‌الملل) روابط برادرانه‌ای دارد. علاوه بر این حزب مائوئیست روسیه عضو کمیته هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی (ایکور) به شمار می‌رود.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش