حزب کمونیست انقلابی آمریکا

حزب سیاسی آمریکایی

حزب کمونیست انقلابی آمریکا که ابتدا با نام «اتحادیه انقلابی» تشکیل شده بود سازمانی مائوئیست در ایالات متحده است که در ۱۹۷۵ تشکیل شد.

حزب کمونیست انقلابی آمریکا
بنیان‌گذاری۱۹۷۵
ستادشیکاگو، ایلینوی
مرام سیاسیNew Synthesis
کمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم
استالینیسم
طیف سیاسیFar-left
وابستگی بین‌المللیNone (formerly the جنبش انقلابی انترناسیونالیستی)
وبگاه

این حزب عضوی از جنبش انقلابی انترناسیونالیستی است.

باب آواکیان چهرهٔ اصلی این حزب است.

بریگاد جوانان کمونیست انقلابی، سازمان جوانان این حزب است.