باز کردن منو اصلی

حشر بن مکتوم آل مکتوم (به عربی: حشر بن مکتوم آل مکتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۵۹ امیر دبی شد و در سال ۱۸۸۶ درگذشت.

حشر بن مکتوم آل مکتوم
سومین امیر دبی
دوران از ۱۸۵۹ تا ۱۸۸۶
درگذشت ۱۸۸۶
پیش از راشد بن مکتوم آل مکتوم
پس از سعید بن بطی آل مکتوم

منابعویرایش