باز کردن منو اصلی

حشر بن مکتوم آل مکتوم (به عربی: حشر بن مکتوم آل مکتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۵۹ امیر دبی شد و در سال ۱۸۸۶ درگذشت.

حشر بن مکتوم آل مکتوم
سومین امیر دبی
دوراناز ۱۸۵۹ تا ۱۸۸۶
درگذشت۱۸۸۶
پیش ازراشد بن مکتوم آل مکتوم
پس ازسعید بن بطی آل مکتوم

منابعویرایش