باز کردن منو اصلی

راشد بن مکتوم آل مکتوم (به عربی: راشد بن مکتوم آل مکتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۸۶ امیر دبی شد و در سال ۱۸۹۴ درگذشت.

راشد بن مکتوم آل مکتوم
چهارمین امیر دبی
دوراناز ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۴
درگذشت۱۸۹۴
پیش ازمکتوم بن حشر آل مکتوم
پس ازحشر بن مکتوم آل مکتوم

منابعویرایش