باز کردن منو اصلی

راشد بن مکتوم آل مکتوم (به عربی: راشد بن مکتوم آل مکتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۸۶ امیر دبی شد و در سال ۱۸۹۴ درگذشت.

راشد بن مکتوم آل مکتوم
چهارمین امیر دبی
دوران از ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۴
درگذشت ۱۸۹۴
پیش از مکتوم بن حشر آل مکتوم
پس از حشر بن مکتوم آل مکتوم

منابعویرایش