حلیمه خاتون (ترکی عثمانی: حلیمه خاتون) دختر شاهزاده نومان ، همسر ارطغرل و مادر عثمان یکم بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود که در حال تولد عثمان یکم از دنیا رفت.

حلیمه خاتون
آرامگاه حلیمه خاتون
درگذشتهسوگوت1257
آرامگاه
همسر(ان)ارطغرل
فرزند(ان)عثمان یکم
گندوز آلپ
ساوجی بیگ
خاندانسلجوقیان (هنگام تولد)
خاندان عثمانی (هنگام ازدواج)
پدرشاهزاده نومان سلجوقی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش