حنظله بن صفوان الکلبی

حنظله بن صفوان الکلبی (انگلیسی: Handhala ibn Safwan al-Kalbi) فرمانروای مصر در دوران خلافت اموی بود.

حنظله بن صفوان الکلبی
فرمانروای مصر
دوره مسئولیت
۷۲۱ – ۷۲۴
پادشاهیزید دوم
پس ازبشر بن صفوان الکلبی
پیش ازمحمد بن عبدالملک ابن مروان
دوره مسئولیت
۷۳۷ – ۷۴۲
پادشاههشام بن عبدالملک
پس ازعبدالرحمان بن خالد الفهمی
پیش ازحفص بن الولید بن یوسف الحضرمی
فرمانروای افریقیه
دوره مسئولیت
۷۴۲ – ۷۴۵
پادشاههشام بن عبدالملک
ولید دوم
یزید سوم
ابراهیم بن ولید
مروان دوم
پس ازKulthum و بلج بن بشر القشیری
پیش ازAbd al-Rahman ibn Habib
اطلاعات شخصی
ملیتخلافت اموی
پدرصفوان الکلبی
خدمات نظامی
وفاداریخلافت اموی
جنگ‌ها/عملیات‌Berber Revolt

منابع ویرایش

  • Kennedy, Hugh (1998). "Egypt as a province in the Islamic caliphate, 641–868". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 62–85. ISBN 0-521-47137-0.