یزید بن ولید یا یزید سوم (به عربی: یزید الثالث بن الولید بن عبدالملک بن مروان) دوازدهمین خلیفه اموی بود؛ فرمانروایی او تنها شش ماه نخست سال (۱۲۶ ه.ق) ۷۴۴ میلادی بود. یزید بن ولید علیه ولید بن یزید گواهی داد و او را به تباه کردن احکام اسلام متهم کرد، تا این که ولید از خلافت برکنار شد و او به جای وی به خلافت نشست. یزید سوم، منصور بن جمهور را به فرمانداری عراق فرستاد. او سهم افرادی را از بیت المال کاهش داد، و دستور به جزیه گرفتن از غیرمسلمانان به قدری داد که برایشان سنگین نباشد. او حارث بن سریج را از شهرهای ترک بازگرداند. بعد از گذشت شش ماه، یزید در سال ۱۲۶ هجری درگذشت. در روایتی که طبری نقل کرده آمده که قدریه پافشاری می‌کردند که یزید سوم، جانشینی تعیین نموده و کار مسلمانان را مهمل نگذارد؛ او برای ابراهیم برادرش و نیز عبد العزیز بن حجاج بن عبدالملک بیعت گرفت.[۱]

یزید سوم
خلافت از خلافت امویان
خلافت۱۲۶ ه.ق ۱۷ آوریل ــ ۴ اکتبر ۷۴۴
پیشینولید دوم
جانشینابراهیم بن ولید
زاده۸۶ ه.ق ۷۰۱
درگذشته۱۲۶ ه.ق ۴ اکتبر ۷۴۴ (۴۳سال)
همسر(ان)اسانه بنت عبدالله
ام‌عثمان بنت ساعد
رایتا بنت عاصم
فرزند(ان)خالد بن یزید
عبدالله بن یزید
عبدالرحمن بن یزید
محمد بن یزید
عبدالمومن بن یزید
ابوبکر بن یزید
میحان بنت یزید
قاتمه بنت یزید
سلسمه بنت یزید
نام کامل
یزید بن ولید بن عبدالملک
دودمانامویان

منابع و یادکردها ویرایش

  • ثابت اسماعیل راوی (۱۹۶۵تاریخ العصر الاموی من الناحیة السیاسیة و الادرایة و الاجتماعیة، به کوشش مصعب محمد ابوبکر.، قاهره: المکتبة النهضه المصریه، ص. ۸۸
  • رسول جعفریان (۱۳۷۸تاریخ اسلام از پیدایش تا ایران اسلامی، به کوشش مرتضی رحیمی.، قم: انتشارات حوزه علمیه، ص. ۸۸
  • جرالد هاوتینگ (۱۳۸۷امویان: نخستین دودمان حکومت‌گر در اسلام (۶۶۱-۷۵۰م)، ترجمهٔ عیسی عبدی، به کوشش سعید ذوالفقاری.، تهران: امیرکبیر، ص. ۹۷

منابع ویرایش

  1. تاریخ طبری، ج 5، صص 591 و 592