خال‌خالی‌های اصلی

خال‌خالی‌های اصلی
Scomber scombrus.png
خال‌خالی‌های اصلی، Scombrini
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: ماهیان استخوانی
رده: پرتوبالگان
زیررده: نوبالگان
بالاراسته: خاربالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تن‌ماهی‌واران
تیره: تون‌ماهیان
زیرخانواده: Scombrinae

خال‌خالی‌های اصلی (نام علمی: Scombrini) نام یک تبار از تیره تون‌ماهیان است.

منابعویرایش