خانات زنجان (انگلیسی: Zanjan Khanate) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر زنجان بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از صد سال به صورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.

خانات زنجان
خانات

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق–۱۸۱۰م-۱۲۲۵ه.ق
پایتخت زنجان
زبان‌(ها) زبان فارسی (رسمی), زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین اسلام
دولت خانات
تاریخچه
 - تأسیس ۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق
 - استقلال از افشاریان ۱۷۴۷
 - فروپاشی ۱۸۱۰م-۱۲۲۵ه.ق

منابعویرایش


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه