خٌلد بَرین (بهشت اعلی) منظومه شعر در قالب مثنوی از وحشی بافقی[۱] یکی از شاعران سدهٔ دهم ایران است که در سال ۹۳۹ هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود.در بحر سریع و به تقلید از مخزن الاسرار نظامی گنجوی است.[۲]

نمونه شعرویرایش

ابیات آغازین:

خامه[۳] برآورد صدای صریر[۴]بلبلی از خلدبرین زد صفیر
خلدبرین ساحت این گلشن استخامه در او بلبل دستان زن است
بلبل این باغ پرآوازه باددم به دمش زمزمه‌ای تازه باد

[۵]

از حکایت های منظومهویرایش

[۶]
جاهلی از گنج خرد تنگدستآرزوی گنج به دل نقش بست
در طلب گنج به ویرانه‌هابود سراسیمه چو دیوانه‌ها
رفت یکی روز به ویرانه‌ایچون دل ویران خودش خانه‌ای
دید برون آمده ماری عجببر تن او نقش و نگاری عجب

پانویسویرایش

  1. دیوان وحشی بافقی، ویراستهٔ حسین آذران (نخعی)، مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۸.
  2. http://www.aftab-magazine.com/articles/2006036.html
  3. به معنای قلم
  4. صدایی که از قلم نی به‌وقت نوشتن برمی‌آید.
  5. برای خواندن منظومه:http://ganjoor.net/vahshi/khold-barin/
  6. http://ganjoor.net/vahshi/khold-barin/sh7/

منابعویرایش