خلیفه‌الخلفا

خلیفه‌الخلفا منصبی در دربار صفویان بود. برای صوفیان، خلیفه‌الخلفا جانشین شاه محسوب می‌شد یعنی در طریقت صفوی، صوفیان پس از شاه یا مرشد کامل، خلیفه‌الخلفا را خلیفه شاه و احکام وی را همانند احکام شاهی واجب الاطاعه می‌دانستند. در هنگام مرگ شاه طهماسب یکم نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفر از صوفیان در قزوین (پایتخت صفویان) به سر می‌بردند که همه فرمانبدار حسین‌قلی خلفای روملو بودند که درمقام خلیفه‌الخلفا شاه طهماسب یکم بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۴۲، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷