خانات زنجان

(تغییرمسیر از خمسه و زنجان)

خانات زنجان (انگلیسی: Zanjan Khanate‎) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر زنجان بود. این خانات واقع در آذربایجان (ایران) و بیش از صد سال به صورت نیمه مستقل از پادشاهی ایران تبدیل شده بود.[نیازمند منبع]

خانات زنجان

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه‍.ق–۱۸۱۰م-۱۲۲۵ه‍.ق
وضعیتخانات
پایتختزنجان
زبان(های) رایجزبان فارسی (زبان رسمی)
زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه‍.ق
• استقلال از افشاریان
۱۷۴۷
• فروپاشی
۱۸۱۰م-۱۲۲۵ه‍.ق
پیشین
پسین
افشاریان
قاجاریان

منابعویرایش