خمیده‌پاچه‌ها

سرده‌ای از جکو
خمیده‌پاچه‌ها
Cyrtodactylus kotschyi orientalis.jpg
خمیده‌پاچه‌ها، Cyrtopodion
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: خزنده‌گروهان
تیره: جکو

خمیده‌پاچه‌ها (نام علمی: Cyrtopodion) نام یک سرده از تیره گکویان است.

منابع

پیوند به بیرون