خوانا اینس د لا کروز

شاعر مکزیکی

سور خوانا اینس د لا کروز(به اسپانیایی: Sor Juana Inés de la Cruz)(زادهٔ ۱۲ نوامبر ۱۶۵۱ یا ۱۶۴۸- مرگ ۱۷ آوریل ۱۶۹۵) دانش‌پژوه خودساختهٔ اهل اسپانیای نو، نویسنده، شاعر، نویسندهٔ مکتب باروک و یک راهبه بود. او در مکزیک که در آن زمان مستعمره اسپانیا بود می‌زیست. او را پیشرو ادبیات مکزیکی می‌دانند.امروزه یکی از برجسته‌ترین چهره‌های عصر طلایی فرهنگ اسپانیایی تلقی می‌شود.

سور خوانا اینس د لا کروز
خوانا اینس د لا کروز
Sor Juana by Miguel Cabrera.png
سور خوانا
زادهٔ۱۲ نوامبر ۱۶۵۱ یا ۱۶۴۸
اسپانیای نو، امپراتوری اسپانیا
درگذشت۱۷ آوریل ۱۶۹۵ (۴۳ سال)
مکزیکوسیتی
ملیتمکزیکی
پیشهنویسنده، شاعر، راهبه و ریاضی‌دان
شناخته‌شده برایپیشرو ادبیات مکزیکی
مکتبباروک
امضاء
Firma de Juana Inés de la Cruz.jpg

برخی نویسندگان معاصر با برداشت از درون‌مایه‌های شعری‌اش او را همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا انگاشته‌اند.

منابع

Wikipedia contributors, "Juana Inés de la Cruz," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Juana_Inés_de_la_Cruz&oldid=319294450 (accessed October 15, 2009).