خی مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

خی مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۵h ۴۱m ۴۷.۴s
میل +۱۲° ۵۰' ۵۱"
قدر ظاهری (V) +۵.۳۴
قدر مطلق (V)+۵.۳۴
فاصله۲۲۸ ± ۱۳ ly
(۷۰ ± ۴ pc)
رده طیفیA0p Sr
نام‌گذاری‌های دیگر
20 Serpentis, HR 5843,
HD 140160, SAO 101683,
HIP 76866

منابعویرایش